Průvodce v mystickém světě

Co nás čeká? Prozkoumáme komplexní téma psychických a osobnostních poruch, ale na rozdíl od tradiční psychologie, nám dále poskytneme ezoterický a duchovní kontext. Vezmeme vás na fascinující cestu, která vás naučí rozlišovat mezi běžnými psychickými stavy a duchovními dispozicemi, které mohou způsobovat zmatek a strach. Osobnostní a charakterové poruchy: Ne jen něco pro mágy. Nízká hrdost, vysoká ješitnost, pokles charakteru a další. Naše studie se dotýkají syndromů, jako jsou "Mesiáš", "Spasitel" a "Ničitel". Jak se s nimi vyrovnat? Co je 'vodítkem' ke spuštění těchto poruch? Psychické potíže: Omezení a potenciál Od depresivních a maniodepresivních stavů až po komplexní bludy, tato sekce se zaměřuje na kritický pohled na různé typy psychických potíží, ale dává jim také mystický kontext. Co když máme potenciál ke změně, který se skrývá v těchto 'poruchách'? Řešení a osvícení Na Akademii vám nabízíme návody, jak se vyrovnat s těmito výzvami na duševní a spirituální úrovni. Od meditací, duchovních cvičení až po ezoterické teorie, které vám pomohou najít svou vnitřní rovnováhu. Proč by vás to mělo zajímat? Žijeme ve světě, kde hranice mezi realitou a spirituálním jsou neustále rozmazávány. Pojďte s námi na tuto osvětovou cestu, abyste mohli žít život plný vědomí, sebeúcty a duchovního zdraví. Jak se zapojit? Jste-li zvědaví na kombinaci psychologie, esoteriky a spirituálního rozvoje, tento blogový příspěvek je jen špičkou ledovce toho, co vás čeká na Akademii. Přidejte se k nám a prozkoumejte tuto neznámou teritorii společně! Chcete vědět více? Přihlaste se na naše kurzy a webináře, a staňte se součástí naší rostoucí komunity Telestétu a Emphatiků.

9/1/20232 min čtení

bird's eye view photograph of green mountains
bird's eye view photograph of green mountains

Na Akademii VAN Emphatiky, Esoteriky, Noetiky a Telestézie se zabýváme něčím, co zdaleka přesahuje pouhou akademickou diskuzi. Studujte s námi a společně rozkryjeme záhady, které udržují svět v napjatém očekávání.

Prozkoumejte nástrahy a krásy lidské psychiky

Chápete, co je skryto za kódy jako "Nízká HRD (hrdost)" či "vysoká JE (ješitnost)"? Zajímá vás, co rozděluje charakterovou poruchu od psychického onemocnění? Jak může jedno vodítko spustit lavinu syndromů, která může v konečném důsledku změnit lidský život? Na naší akademii se věnujeme všem těmto otázkám a mnohem více.

Opatření a nepopiratelná realita

Naše studijní programy nejsou určeny jen k pasivnímu získávání informací, ale k aktivnímu použití vědomostí k zaujetí opatření v reálném světě. Naučíme vás, jak správně identifikovat a odlišit poruchy od nemocí a jak je správně řešit.

Odkryjte skryté aspekty deprese a psychóz

Deprese a maniodepresivní psychózy jsou komplikované a často nepochopené. Ať už se jedná o implozní nebo explozní formy těchto onemocnění, naší misí je poskytnout vám nástroje k jejich správnému chápání. Znáte rozdíl mezi mikromanickými a makromanickými bludy? U nás se jej dozvíte.

Vnitřní a vnější dělení poruch

Rozpoznáte, kdy problém postihuje především jednotlivce a kdy jeho okolí? Učíme vás, jak správně identifikovat a chápat různé druhy poruch a bludů, od "Megalomanických" až po "Universální".

Spojujeme teorii s praxí

Nejenže vám poskytneme teoretický rámec, ale také vás naučíme, jak tuto teorii uplatnit v praxi. Ať už se zaměříte na praxi, výzkum nebo se stane váš osud spojen s esoterikou a telestézií, u nás najdete patřičný základ k dalšímu rozvoji.

Nenechte se omezovat povrchními interpretacemi a běžnými poznatky. Přidejte se k nám na Akademii VAN Emphatiky, Esoteriky a Telestézie a objevte skutečný význam a potenciál lidské psychiky. Vytvoříme společně nové porozumění pro pochopení lidského ducha a mysli. Otevřete dveře k neprobádaným oblastem lidského poznání.