Informace studium

Základní studium ZAK

Informace - přednášky akademie

Víkendové soustředění jednou měsíčně. Jedná se o zájmové studium, které pomůže zájemcům o esoteriku v rámci kurzu v rozhodnutí zahájit ucelené pětileté studium na Vyšehradské akademii VAN.

Zahájení studia ZAK

Zahájení: září 2024

Vzhledem k velkému zájmu doporučujeme odeslat přihlášku již nyní. Počet míst je omezený a v případě naplnění kapacity Vás bohužel nebudeme moci zařadit ke studiu.

 • První semestr 9/2024 až 01/2025

 • Druhý semestr 02/2025 až 06/2025

 • Členský příspěvek je ve výši 15 700,-Kč

 • Kde: Harmony Ostrava, ČR

 • Jednou měsíčně víkendové soustředěni.

 • Ubytování je možné v místě studia.

  (Přesné termíny a další informace Vám budou zaslány po obdržení přihlášky).

Po absolvování ZAK lze pokračovat v uceleném pětiletém studiu.

Informace studium - Základní kurz (ZAK)

Pětiměsíční dálkové vzdělávání pro veřejnost, s pravidelným víkendovým soustředěním jednou měsíčně. Jedná se o zájmové studium, které pomůže zájemcům o esoteriku v rozhodnutí zahájit ucelené pětileté studium na Vyšehradské akademii.

Členský příspěvek se hradí při nástupu do kurzu, případně po domluvě s ředitelem kurzu v náhradním termínu.

Program přednášek ZAK

 • Historie přírodní léčby

 • Emphatika

 • Telestézie

 • Esoterika

 • Základy autoregulace

 • Telestézické nástroje

 • Širší mozková kapacita a historie mozku

 • Medicínské minimum

Vývoj moderní společnosti v některých oblastech začíná ztrácet z mysli nejen cíle, ale i kořeny svého zdravého rozvoje. Proto se nejen esoterika, ale i další obory v pracích svých předních představitelů, vracejí k největším myslitelům a pokoušejí se pochopit spojitosti kulturní, společenské, filozofické a vědní. Pevným základem pro esoteriku je Aristotelovská a Pythagorejská filozofie.

Při studiu esoteriky je kladen důraz na syntetický pohled a souvztažnosti dalších ezoterických oborů, jelikož nelze vytrhávat jednotlivé obory bez ztráty souvislosti.

Pozvánky do kurzu na základě zaslaných přihlášek. Odpověď bude zaslána všem, kteří zašlou přihlášku, včetně těch, které nebudeme moci z kapacitních důvodů pozvat.

Historie přednášek VAN

Základní kurzy pro veřejnost pod Vyšehradskou akademií VAN

 • 2004 Radhošť - Frenštát pod Radhoštěm, Praha, Hradec Králové, Brno

 • 2005 Vzdělávací středisko Kácov - Praha

 • 2006 Brno - NCO NZO - Národní centrum ošetřovatelsví a nelékařských zdravotnických oborů

 • 2007 Praha - FTVS UNIVERZITY KARLOVY

 • 2008 Vzdělávací centrum Sepetná Beskydy

 • 2009 Vzdělávací centrum Sepetná Beskydy

 • 2010 Ostrava - Vzdělávací centrum

 • 2011 Ostrava - Vzdělávací centrum

 • 2012 Ostrava - Vzdělávací centrum

 • 2013 Ostrava - Vzdělávací centrum

 • 2014 Ostrava - Vzdělávací centrum

 • 2016 Ostrava - Vzdělávací centrum

 • 2017 Ostrava - Vzdělávací centrum

 • 2018 Ostrava - Vzdělávácí centrum

 • 2018 Praha 1 - Vzdělávací centrum

 • 2019 Ostrava - Vzdělávácí centrum

 • 2019 Praha 1 - Vzdělávácí centrum

 • 2020 Ostrava - Vzdělávácí centrum

 • 2021 Ostrava - Vzdělávácí centrum

 • 2022 Ostrava - Vzdělávácí centrum

 • 2023 Ostrava - Vzdělávácí centrum

Letní seminární místa VAN

 • Francie Provence

 • Seminární středisko Kácov

 • Vzdělávací středisko Permoník Beskydy

 • Sepetná Beskydy

 • Horní Věstonice

 • Vzdělávací a sportovní středisko Monínec

 • Pernštejn

 • Klášter Želiv

Zimní seminární místa VAN

 • Vzdělávací středisko Permoník Beskydy

 • Vzdělávací centrum Vysoké Tatry Slovensko

 • Seminární centrum - Mikulov

 • Seminární centrum - Znojmo

 • Klášter Želiv

 • YURA Čeladná

Hlavní předmět esoterika

 • Esoterika je hlavní předmět studia kurzu

 • Přírodní léčby

 • Esoterika

 • Základy autoregulace duševních sil

 • Aromaterapie

 • Medicínské minimu

Vývoj moderní společnosti v některých oblastech začíná ztrácet z mysli nejen cíle, ale i kořeny svého zdravého rozvoje. Proto se nejen esoterika, ale i další obory v pracích svých předních představitelů, vracejí k největším myslitelům a pokoušejí se pochopit spojitosti kulturní, společenské, filozofické a vědní. Pevným základem pro esoteriku je Aristotelovská a Pythagorejská filozofie.

Při studiu esoteriky je kladen důraz na syntetický pohled a souvztažnosti dalších ezoterických oborů, jelikož nelze vytrhávat jednotlivé obory bez ztráty souvislosti.

Proč studovat esoteriku?

Vzdělání

Nejčastěji se jako důvod studia uvádí vzdělávání. Studium esoteriky je příspěvkem pro myšlenkové obzory a schopnost životní orientace.

Ezoterika

Ezoterika se pokouší nahlédnout za horizonty - a nejen nahlédnout - které jsou jinde vyloučeny. Člověk touží se dostat za horizont každodenní empirie, brání se domýšlení, že tím vše končí a nic dalšího již nebude. Ani v tomto, ani případně v jiném životě. Horizonty jsou v něm, ale i ve světě, jehož je součástí. Jinak bychom nežasli, že co bylo včera předmětem posměchů pro neuskutečnitelnost, je dnes běžnou praxí. A neplatí to výlučně jen o hmotných hodnotách. Touha nalézat nové je patrně jednou z hlavních lidských tužeb.

Získat více než mám

Podle titulku by se zdálo, že člověk touží, aby měl více majetku. Ti rozumnější touží po přiměřeném majetku. Jde však o něco jiného. Má-li někdo svůj obor, poslání, pro které se rozhodl, a to šťastně, nepohrdne většinou novými pohledy a novým poznáním. A proč taky. Je to přinejmenším inspirace. A nakonec možná nová dimenze vlastní činnosti.

Lidé se stejným zájmem

Lidé ve společnosti, která je nebo začíná být produktivní, jsou často zatíženi na doraz. Potřebují se pokud možno dostat mimo své prostředí. Nejde v tomto případě již pouze o zájmovou činnost, ale o duševní hygienu.

Předpokladem pro studium Vyšehradské školy

- je úspěšné absolvování Základního kurzu. Následné studium VAN je pětileté, dálkové, se setkáváním jednou měsíčně. S okruhem probíraného esoterického studia jsou posluchači seznámeni průběžně osobně. Akademie obsahuje dva základní studijní stupně: AX II a AX III, vzájemně oddělené postupovou zkouškou.
AX II obsahuje studium teoretické a filosofické úrovně.
AX III obsahuje studium praktických aplikací.

Celkové studium je uzavřeno závěrečnou zkouškou (Filosofická část, praktická a aplikační část).

Počet účastníků kurzu je omezen. Pozvánky do kurzu na základě zaslaných přihlášek budou rozeslány na Váš e-mail. Odpověď bude zaslána všem, kteří zašlou přihlášku, včetně těch, které nebudeme moci z kapacitních důvodů pozvat.Hlavní předmět esoterika

 • Esoterika je hlavní předmět studia kurzu

 • Přírodní léčby

 • Základy esoteriky

 • Základy autoregulace

 • Aromaterapie

 • Medicínské minimum

Vývoj moderní společnosti v některých oblastech začíná ztrácet z mysli nejen cíle, ale i kořeny svého zdravého rozvoje. Proto se nejen esoterika, ale i další obory v pracích svých předních představitelů, vracejí k největším myslitelům a pokoušejí se pochopit spojitosti kulturní, společenské, filozofické a vědní. Pevným základem pro esoteriku je Aristotelovská a Pythagorejská filozofie.

Při studiu esoteriky je kladen důraz na syntetický pohled a souvztažnosti dalších ezoterických oborů, jelikož nelze vytrhávat jednotlivé obory bez ztráty souvislosti.