KURZ  ESOTERIKY  

              Zahájení září (nástup možný nejpozději v říjnu) 2023

                                 Domovská stránka VAN Akademie

Psychologie osobnosti

Osobnost a psychologie

Organická jednota tělesného a psychického, vrozeného a získaného, která je typická pro daného jednotlivce a projevuje se v jeho chování a jednání.

 •     Osobnost je strukturální a funkční jednotou
 •     Je schopna volit mezi hodnotami a řídit se zvolenými hodnotami
 •     Psychofyzická jednota
 •     Jednota tělesného i duševního
 •     Osobnost je výslednicí tělesných a psychických dějů, projevů
 •     Osobnost je syntézou původního (zděděného, vrozeného) a rozvinutého

Vrozené aspekty osobnosti

 •     nepodmíněné reflexy
 •     instinkty
 •     pudy
 •     některé city
 •     typ vyšší nervové činnosti a předpoklady vývoje
 •     dispozice

Vlastní obsah psychiky

 •     psychické procesy
 •     psychické stavy
 •     ostatní vlastnosti osobnosti – si člověk osvojuje a rozvíjí během individuálního vývoje
 • Nejpodstatnější charakteristika osobnosti

Jedinečnost, zvláštnost každé osobnosti. Pojem osobnost v psychologii nemá hodnotící charakter – má obecný význam.

Každý člověk je osobností

Vlastnost osobnosti Je ta stránka lidské osobnosti, kterou člověku přisuzujeme na základě jeho zvláštního, poměrně stálého chování. CHAR - Charakter,HRD - Hrdost, JE - Ješitnost atd.

Rys psychologie osobnosti

Projev určité stránky osobnosti, který momentálně v jejím chování vnímáme. Např. LETORA. Vlastnost vzniká spojením příbuzných rysů a na rozdíl od nich představuje stálejší charakteristiku osobnosti. Základem je kotva v NES.

Psychická struktura osobnosti

Uspořádání prvků, složek, ze kterých se skládá určitý celek - CL, a určení vztahu VAZ mezi těmito složkami.

 •     Uspořádání vlastností osobnosti do diferencovaného celku základní kategorie vlastností osobnosti:
 •     aktivačně – motivační (např. BUN, BUP)
 •     co pohání osobnost k činnosti, o co usiluje, k čemu směřuje (např. NAES DIFT)
 •     vztahově – postojové (AF, KOX, ANX)
 •     systém hodnot, kterým osobnost dává přednost při hodnocení různých jevů, kterými se řídí ve svém jednání a chování (např. PO)
 •     zahrnuje více vlastností – dominující je charakter CHAR
 •     morální a volní vlastnosti výkonové vlastnosti (např. TS, RIZ)
 •     měřítkem toho, co osobnost dokáže, jak náročné úkoly zvládne (např. –EL--)
 •     dominující vlastnosti tvoří schopnosti (např. SOR)
 •     vědomosti, zručnosti, návyky (NYK, SETNA, VED atd.)
 •     seberegulační vlastnosti (CELISN, SPON atd.)
 •     charakterizují uspořádanost osobnosti v celek (např SUVSN)
 •     dynamické vlastnosti (např. MISN, NAES - D atd.)
 •     charakterizují intenzitu a tempo prožívání a chování (např. NAES – T, TS, RADUS)
 •     vlastnosti psychických procesů a stavů (např. VL-ST DUCH, DUO)
 •     převážně spoluutvářejí individuální zvláštnosti osobnosti (např. TALSN)

Struktura osobnosti je dynamická - s vývojem se mění nabýváním nových zkušeností, je relativně stálá - zachovává si systém a hierarchii vlastností, které jsou pro ni typické.

Vyšehradská akademie esoterika

Esoterika a přírodní léčby

Základní kurz

První stupeň VAN

Kontakt

VAN Vyšehradská akademie

 • Esoterická společnost
 • Přírodní léčby
 • Esoterika
 • Základní kurz
 • První stupeň VAN

arxprihlasky@seznam.cz

Tel.: 602 281 783

Dále by Vás mohlo zajímat

Informace k navazujícímu studiu VAN. Informační magazín esoterika Panna. Škola esoteriky.