KURZ  ESOTERIKY  

              Zahájení září (nástup možný nejpozději v říjnu) 2023

                                 Domovská stránka VAN Akademie

Informace ke studiu - Základní kurz

Informace - Přednášky akademie

Víkendové soustředění - přednášky jednou měsíčně. Jedná se o zájmové studium, které pomůže zájemcům o esoteriku v rozhodnutí zahájit ucelené pětileté studium na Vyšehradské akademii.

Zahájení

Členský příspěvek je ve výši 12 700,-Kč

Přesné termíny Vám bude zaslány po obdržení přihlášky.

Informace studium - Základní kurz

Pětiměsíční dálkové vzdělávání pro veřejnost, s pravidelným víkendovým soustředěním jednou měsíčně. Jedná se o zájmové studium, které pomůže zájemcům o esoteriku v rozhodnutí zahájit ucelené pětileté studium na Vyšehradské akademii.

Členský příspěvek se hradí při nástupu do kurzu, případně po domluvě s ředitelem kurzu v náhradním termínu.

Přesné termíny a místo konání Vám bude zasláno po obdržení přihlášky.
 

Přednášky budou probíhat samostatně v:

OSTRAVA

Program přednášek

Pozvánky do kurzu na základě zaslaných přihlášek. Odpověď bude zaslána všem, kteří zašlou přihlášku, včetně těch, které nebudeme moci z kapacitních důvodů pozvat.

________________________________________________________

Ostatní informace

Základní kurzy pro veřejnost pod Vyšehradskou akademií

    2004 Radhošť - Frenštát pod Radhoštěm, Praha, Hradec Králové, Brno

    2005 Vzdělávací středisko Kácov - Praha

    2006 Brno - NCO NZO - Národní centrum ošetřovatelsví a nelékařských zdravotnických oborů

    2007 Praha - FTVS UNIVERZITY KARLOVY

    2008 Vzdělávací centrum Sepetná Beskydy

    2009 Vzdělávací centrum Sepetná Beskydy

    2010 Ostrava - Vzdělávací centrum

    2011 Ostrava - Vzdělávací centrum

    2012 Ostrava - Vzdělávací centrum

    2013 Ostrava - Vzdělávací centrum

    2014 Ostrava - Vzdělávací centrum

    2016 Ostrava - Vzdělávací centrum

    2017 Ostrava - Vzdělávací centrum

    2018 Ostrava - Vzdělávácí centrum

    2018 Praha 1 - Vzdělávací centrum

    2019 Ostrava - Vzdělávácí centrum

    2019 Praha 1 - Vzdělávácí centrum

    2020 Ostrava - Vzdělávácí centrum

    2021 Ostrava - Vzdělávácí centrum

    2022 Ostrava - Vzdělávácí centrum

    2023 Ostrava - Vzdělávácí centrum

Letní seminární místa VAN

 • Francie Provence
 • Seminární středisko Kácov
 • Vzdělávací středisko Permoník Beskydy
 • Sepetná Beskydy
 • Horní Věstonice
 • Vzdělávací a sportovní středisko Monínec
 • Pernštejn
 • Klášter Želiv

Zimní seminární místa VAN

 • Vzdělávací středisko Permoník Beskydy
 • Vzdělávací centrum Vysoké Tatry Slovensko
 • Seminární centrum - Mikulov
 • Seminární centrum - Znojmo
 • Klášter Želiv

Hlavní předmět esoterika

 • Esoterika je hlavní předmět studia kurzu
 • Přírodní léčby
 • Esoterika
 • Základy autoregulace duševních sil
 • Aromaterapie
 • Medicínské minimum

Vývoj moderní společnosti v některých oblastech začíná ztrácet z mysli nejen cíle, ale i kořeny svého zdravého rozvoje. Proto se nejen esoterika, ale i další obory v pracích svých předních představitelů, vracejí k největším myslitelům a pokoušejí se pochopit spojitosti kulturní, společenské, filozofické a vědní. Pevným základem pro esoteriku je Aristotelovská a Pythagorejská filozofie.

Při studiu esoteriky je kladen důraz na syntetický pohled a souvztažnosti dalších ezoterických oborů, jelikož nelze vytrhávat jednotlivé obory bez ztráty souvislosti.

Proč studovat esoteriku?

Vzdělání

Nejčastěji se jako důvod studia uvádí vzdělávání. Studium esoteriky je příspěvkem pro myšlenkové obzory a schopnost životní orientace.

Ezoterika

Ezoterika se pokouší nahlédnout za horizonty - a nejen nahlédnout - které jsou jinde vyloučeny. Člověk touží se dostat za horizont každodenní empirie, brání se domýšlení, že tím vše končí a nic dalšího již nebude. Ani v tomto, ani případně v jiném životě. Horizonty jsou v něm, ale i ve světě, jehož je součástí. Jinak bychom nežasli, že co bylo včera předmětem posměchů pro neuskutečnitelnost, je dnes běžnou praxí. A neplatí to výlučně jen o hmotných hodnotách. Touha nalézat nové je patrně jednou z hlavních lidských tužeb.

Získat více než mám

Podle titulku by se zdálo, že člověk touží, aby měl více majetku. Ti rozumnější touží po přiměřeném majetku. Jde však o něco jiného. Má-li někdo svůj obor, poslání, pro které se rozhodl, a to šťastně, nepohrdne většinou novými pohledy a novým poznáním. A proč taky. Je to přinejmenším inspirace. A nakonec možná nová dimenze vlastní činnosti.

Lidé se stejným zájmem

Lidé ve společnosti, která je nebo začíná být produktivní, jsou často zatíženi na doraz. Potřebují se pokud možno dostat mimo své prostředí. Nejde v tomto případě již pouze o zájmovou činnost, ale o duševní hygienu.

Předpokladem pro studium Vyšehradské školy

- je úspěšné absolvování Základního kurzu. Následné studium VAN je pětileté, dálkové, se setkáváním jednou měsíčně. S okruhem probíraného esoterického studia jsou posluchači seznámeni průběžně osobně. Akademie obsahuje dva základní studijní stupně: AX II a AX III, vzájemně oddělené postupovou zkouškou.
AX II obsahuje studium teoretické a filosofické úrovně.
AX III obsahuje studium praktických aplikací.

Celkové studium je uzavřeno závěrečnou zkouškou (Filosofická část, praktická a aplikační část).

Počet účastníků kurzu je omezen. Pozvánky do kurzu na základě zaslaných přihlášek budou rozeslány na Váš e-mail. Odpověď bude zaslána všem, kteří zašlou přihlášku, včetně těch, které nebudeme moci z kapacitních důvodů pozvat.

 

Vyšehradská akademie esoterika

Esoterika a přírodní léčby

Základní kurz

První stupeň VAN

Kontakt

VAN Vyšehradská akademie

 • Esoterická společnost
 • Přírodní léčby
 • Esoterika
 • Základní kurz
 • První stupeň VAN

arxprihlasky@seznam.cz

Tel.: 602 281 783

Dále by Vás mohlo zajímat

Informace k navazujícímu studiu VAN. Informační magazín esoterika Panna. Škola esoteriky.